Мэдээ

Өндөрхангай сумын МАН-ын хорооны Бүх гишүүдийн хурал 2022.11.11-нд хуралдлаа.


                 Өндөрхангай сумын МАН-ын хорооны Бүх гишүүдийн хурал 2022.11.11-нд хуралдлаа. Тухайн хурлаар Сумын намын хорооны дарга, дэд дарга, сумын намын хорооны гишүүд,  намын үүрийн дарга, ТББ-ын дарга нарыг шинээр сонгож баталлаа.  Сумын МАН-ын хорооны даргаар Л.Ичинхорлоо, дэд даргаар Б.Сайнбилэг нар сонгогдлоо.  Мөн сумын намын хорооны гишүүдийг сонгосноос гадна намын үүрийн дарга, ТББ-ын дарга нарыг шинээр сонгосон байна.


Өндөрхангай сумын МАН-ын хорооны Бүх гишүүдийн хурал 2022.11.11-нд хуралдлаа.
Өндөрхангай сумын МАН-ын хорооны Бүх гишүүдийн хурал 2022.11.11-нд хуралдлаа.
Өндөрхангай сумын МАН-ын хорооны Бүх гишүүдийн хурал 2022.11.11-нд хуралдлаа.

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.