Мэдээ

Хяргас сумын МАН-ын хороо 2022.10.24-нд хуралдав.


Хяргас сумын МАН-ын хороо 2022.10.24-нд хуралдаж өнгөрсөн хугацаанд сумын МАН-ын хорооноос хийсэн ажлын тайланг хэлэлцэж, сумын МАН-ын хорооны даргаар сумын ИТХ-ын дарга Б.Батцэнгэлийг, дэд даргаар сумын Төрийн банкны салбарын эрхлэгч Д.Батхишигийг, сумын намын хорооны тэргүүлэгчээр нэр бүхий 11 гишүүнийг тус тус сонголоо.


Хяргас сумын МАН-ын хороо 2022.10.24-нд хуралдав.
Хяргас сумын МАН-ын хороо 2022.10.24-нд хуралдав.

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.