МАН-ын хороо
БЯМБАЖАРГАЛ

Баянсан БЯМБАЖАРГАЛ

Захирал
Мэргэжил: НЯ БО

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Төрийн банк
захирал
2019-09-20 —
— Төрийн албанд
ня бо
2004-06-10 — 2014-06-10
— Төрийн албанд
Увс Татварын хэлтэс
НЯ БО
2016-09-01 — 2019-08-30
— Төрийн албанд
нбя бо
1999-07-06 — 2004-06-20

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.