МАН-ын хороо
БААТАРСАН

Эрдэнэбаатар БААТАРСАН

Увс аймгийн Бага хурлын гишүүн
Мэргэжил: Менежмент

Олон нийтийн хаяг:
Instagram Facebook Twitter

Ажил Мэргэжил:
— Бусад
Тэс Петролиум ХХК
Дэд дарга
2015-04-20 — 2018-03-25
— Бусад
Увс Хүнс ХХК
Гүйцэтгэх захирал
2013-04-30 —
— Бусад
АМАН-ны хороо
Хэлтсийн дарга
2012-04-30 — 2013-01-31
— Төрийн албанд
Увс Хатан түрүү ОНӨҮГ
Албаны дарга
2009-04-30 — 2010-02-01
— Төрийн албанд
Увс Хатан түрүү ОНӨҮГ
Мэргэжилтэн
2007-04-30 — 2009-02-01
— Бусад
ССТ-ОД ХХК
Менежер
2006-05-01 — 2007-02-01
— Бусад
ССТ-ОД ХХК
Жолооч
1997-05-01 — 2000-02-01
— Бусад
Увс аймаг МАН
Дэд дарга
2016-05-01 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.