МАН-ын хороо
НАСАНБАТ

Эвэлсүрэн НАСАНБАТ

АХТ
Мэргэжил: Эдийн засагч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
ТУ байцаагч
1998-11-01 — 2002-09-01
— Төрийн албанд
Увс аймгийн ИТХ
ИТХ-ын дарга
— Төрийн албанд
Увс аимгийн ЗДТГ
мэргэжилтэн
2003-03-01 — 2008-07-01
— Хувийн хэвшил
Мөнхжин - Өргөө ХХК
захирал
2008-07-01 — 2016-07-01
— Хувийн хэвшил
Дэглий цагаан ХХК
нябо
1992-03-01 — 1998-11-01
— Хувийн хэвшил
Ундарга -Увс ХХК
Нябо
2002-09-01 — 2003-03-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.