МАН-ын хороо
ЧОГСОМ

Лүндэг ЧОГСОМ

Увс аймгийн Ахмадын холбооны дарга
Мэргэжил: Эдийн засагч, ня-бо


Ажил Мэргэжил:
— Тэтгэвэрт
Худалдаа Трест
Дарга
2000-01-01 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.