МАН-ын хороо
БАТЖАРГАЛ

Сэмжид БАТЖАРГАЛ

Увс аймгийн МАН-ын хорооны дарга
Мэргэжил: нягтлан бодогч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram Facebook

Ажил Мэргэжил:

Увс аймгийн МАН-ын хороо
Дарга
2020-11-01 —
— Төрийн албанд
Увс аймгийн ЗДТГ
Тамгын газрын дарга
2016-07-15 — 2020-08-01
— Хувийн хэвшил
Увс аймгийн МАН-ын Хороо
УТА
2002-02-01 — 2006-02-01
— Төрийн албанд
Увс аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг
Ерөнхий ня-бо
2006-03-12 — 2007-11-05
— Төрийн албанд
Увс аймгийн Аудитын газар
Ахлах аудитор
2007-03-17 — 2015-05-17

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.