МАН-ын хороо
АНХБАЯР

Сайнбилэг АНХБАЯР

Увс аймгийн МАН-ын хорооны дэд дарга
Мэргэжил: Сэтгэлзүйч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram Twitter

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.