МАН-ын хороо

Намын хорооны дарга

С.БАТЖАРГАЛ
Увс аймгийн МАН-ын хорооны дарга

Намын хорооны дэд дарга

С.АНХБАЯР
Увс аймгийн МАН-ын хорооны дэд дарга
Т.НЯМСАМБУУ
Дэд дарга, Төлөөлөгч
Б.ОДГЭРЭЛ
Д.ТӨМӨР-ОЧИР
Захирал
Р.ТӨМӨРЧӨДӨР
УВС АЗЗА ТӨХК-ны гүйцэтгэх захирал

Намын хорооны тэргүүлэгч

С.АНХБАЯР
Увс аймгийн МАН-ын хорооны дэд дарга
Э.БААТАРСАН
Увс аймгийн Бага хурлын гишүүн
Э.БАЛЖИННЯМ
Захирал
Ө.БАРСҮРЭН
Захирал
С.БАТЖАРГАЛ
Увс аймгийн МАН-ын хорооны дарга
я.БАТОРШИХ
Увс аймгийн НАМОХ-ны дарга
Х.БАТХҮҮ
Увс аймгийн МАН-ын хорооны Ажлын албаны дарга
Б.БАТЦЭЦЭГ
Е.БАЯРАА
ИХ төлөөлөгч
Д.БЭГЗЖАВ
Б.БЯМБАЖАРГАЛ
Захирал
У.ГАНЗОРИГ
Д.ГАНХҮЛЭГ
Захирал
О.ГАНЦООЖ
төлөөлөгч
У.ЗОЛБОО
Дарга
Ж.НАРАНТУЯА
Оёдолчин
Э.НАСАНБАТ
АХТ
Б.НОРОВСАМБУУ
Т.НЯМСАМБУУ
Дэд дарга, Төлөөлөгч
Б.ОДГЭРЭЛ
Д.ТӨМӨР-ОЧИР
Захирал
Р.ТӨМӨРЧӨДӨР
УВС АЗЗА ТӨХК-ны гүйцэтгэх захирал
Л.ЧОГСОМ

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.