ИТХ
ОДОНХҮҮ

Гомбо ОДОНХҮҮ

ерөнхий нягтлан
Мэргэжил: нягтлан бодох бүртгэл

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Увс Цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
ерөний нягтлан
2016-08-25 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.