ИТХ
ДЭЛГЭРНОМИН

Сайнжаргал ДЭЛГЭРНОМИН

Увс, Наранбулаг сумын МАН-ын дарга
Мэргэжил: Эдийн засагч


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Увс Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс
мэргэжилтэн, хэлтсийн дарга
2011-07-06 — 2020-07-31
— Төрийн албанд
Увс Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс
мэргэжилтэн, хэлтсийн дарга
2011-07-06 — 2020-07-31
— Төрийн албанд
Наранбулаг ЗДТГ
засаг дарга
2020-10-23 — 2024-11-15
— Төрийн албанд
Наранбулаг ЗДТГ
засаг дарга
2020-10-23 — 2024-11-15

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.