ИТХ
ЖАМБАЛРАГЧАА

Барцэрэн ЖАМБАЛРАГЧАА

Авто тээврийн зохицуулалтын дарга
Мэргэжил: Инженер

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Магна трейд ХХК
инженер
2001-04-01 — 2011-01-22
— Хувийн хэвшил
Адуул ХХК
Захирал
2011-05-22 — 2014-06-21
— Төрийн албанд
Мэргэжилтэн
2014-05-06 — 2020-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.