ИТХ
ПҮРЭВГОНЧИГ

Батхүү ПҮРЭВГОНЧИГ

Увс аймгийн ИТХ төлөөлөгч
Мэргэжил:


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Засаг дарга
2016-11-21 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.