МАН-ын хороо
ГАНЦООЖ

Очирбат ГАНЦООЖ

төлөөлөгч
Мэргэжил: Үйлдвэрийн эдийн засаг

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Ус- Эрдэнэ ХХК
Захирал
2004-04-15 — 2012-06-30

Увс аймгийн НАМЗХ
Дарга
2019-03-05 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.