МАН-ын хороо
ТӨМӨРЧӨДӨР

Раднаа ТӨМӨРЧӨДӨР

УВС АЗЗА ТӨХК-ны гүйцэтгэх захирал
Мэргэжил: Авто замын инженер

Олон нийтийн хаяг:
Twitter Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Төрийн банк
эрхлэгч
2007-05-19 — 2012-12-21
— Төрийн албанд
Өмнөговь ЗДТГ
Засаг дарга
2012-12-19 — 2020-11-30
— Төрийн албанд
Улаанбаатар дахь гаалийн газар
Захиргааны албаны дарга
2021-02-01 — 2021-11-30

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.