МАН-ын хороо
БАТОРШИХ

Янжив БАТОРШИХ

Увс аймгийн СДМОХ-ны дарга
Мэргэжил: Программист

Олон нийтийн хаяг:
Twitter Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
АТ инженер
2014-05-01 — 2017-09-01
— Төрийн албанд
АТ инженер
2005-06-15 — 2010-12-01
— Хувийн хэвшил
Бласт ХХК
АТ инеженер
2005-10-01 — 2013-02-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.